Tuesday, April 3, 2007

SZ.A.F.

SZAF*
.
2005 október 6-án MSN Messenger 7.0-án létrejött egy művészeti világszervezet, - amelynek ma 13 szájjal vagy aggyal festő művész tagja van - a Szájjal és aggyal festő művészek világszövetsége (SZAF).

A SZAF a Magyarországon is közismert SZLM (Szájjal és lábbal festő művészek világszövetsége) mintájára alakult.
A SZAF utolsó csepp véréig harcol azzal a teljességgel hibás nézettel, ami a középszerű, tartalmatlan művek létjogosultságát egyfajta technikai virtuozitással indokolja. A SZAF-ot elkeseríti az a felismerés, hogy környezetükben megszámlálhatatlan kézzel festő is ezen az úton halad. Kétségbe ejti őket az a tendencia, ahogyan az emberek - nem kevésbé a képzőművészetben tevékenykedők - kapcsolata a művészettel az idő előrehaladtával egyre őszintétlenebbé, egyre gondolatszegényebbé válik. A kisgyermek ugyanolyan élőszeretettel néz képeket, mint rajzol vagy fest, ugyanolyan átéléssel hallgat mesét, mint mesél és játszik. Az általános iskolás aulás kiállításokon már azoknak szerepelnek a művei, akik élethűbben voltak képesek visszaadni egy csendéletet alapformával. Az alkotás, a gondolkodás elaboráló hatása leépül. Úgy érzik, kortársaik - mély tisztelet a kivételnek - mindennemű ellenállási kísérlet nélkül már túlestek ezen.

Céljuk legkevésbé sem a szájjal és lábbal festők karikirozása. Szervezetük csupán annak formai, megjelenési, és terjesztési mechanizmusát sajátítja ki egy másik szélsőséget felmutatva, ironia és önironia furcsa elegyével.

A szájjal és aggyal festők leginkább nem festenek. Leginkább agyalnak és beszélnek a művészetről. Önmaga paródiájába fordítják, nevetségessé teszik a semmitmondó tendenciákat, új lehetőségeket tárnak fel a kiüresedett, szépelgő festőiség helyett, ötleteket, terveket dolgoznak ki egy izgalmasabb, őszintébb, nyitottabb, szabadabb festészet (művészet) jegyében.


Csak az tudja igazán felmérni azt, hogy mit jelent a nyilvános gondolkodás és a szociális segély függetlensége, aki maga is gondolkozik, hiszen ez jelenti az élet és a személyes szabadság feltételét.

"Járatlan utat járhatatlanért fel ne agyj!"
Akik művészetükben nem a hagyományos technikát, vagy azt nem hagyományosan használják, az előképeket nem másolandó mesterekként látják, a trendeket pedig nem jól kitaposott sztrádának, hanem friss, vad, előremutató utakat kutató szerteágazó ösvényekként definiálják, akik sokkszínű életműre törekednek és mindezek következtében képtelenek alkotásaikat megvalósítani és a nyilvánosság előtt bemutatni, azon művészek számára az egyesület egy nagy nemzetközi családdá lesz.
Ezeknek a művészeknek nehezebb értékesíteniük munkáikat, mint egészséges társaiknak.
Célkitűzésük, hogy az egyesület világszerte ismert fogalommá váljon, és ezt számos kiállítás, kitüntetés, nyilvános megtiszteltetés és a sajtóvisszhang segítse elő.

A művészi tevékenységet folytató agyfestők számára az egyesület nem oszt alamizsnát.« Az egyesület minden egyes tagját komoly művészi követelmények elé állítja. A művész szellemi képességeit tartja fontosnak , nem pedig a mesterségbeli tudást. Csak így tudnak a nemzetközi művészeti piacon helytállni.

Az egyesület, amely Fischer Judit nagyonmagas nő (1981-∞) és Mécs Miklós (Kr.u.1981- ) kezdeményezése nyomán jött létre, elősegíti a gondolkodó művészek szabad kibontakozását, sokoldalú kiállításokat szervez, a művek megvalósításának lehetőségével, finanszírozásával és eladásával foglalkozik, valamint ezek, mint az ezekből készült képeslapok, naptárak terjesztését vállalja fel.

A SZLM mintájára a SZAF első lépésként tagjait, hozzáállásukat, kutatási területüket, munkáikat, munkaterveiket, ötleteiket, vázlataikat egy éves művészeti naptárban mutatná be. A naptár korlátozott példányban készülne és válna terjesztésre szűkebb szakmai körben. Számos kereskedelmi galériának, nonprofit szervezetnek, állami intézménynek, néhány kurátornak és művészettörténésznek és a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán működő festőtanárnak szándékozzák éves naptárukat eljuttatni a szájjal és aggyal Festő művészek világszövetségét és annak motivációit, elképzeléseit bemutató levél és egy csekk kíséretében. Teszik ezt annak reményében, hogy a címzettek felismerik szándékaik, törekvéseik helyességét, munkáik, munkaterveik progresszivitását, művészeikben rejlő, hazai és nemzetközi viszonylatban is izgalmas, új lehetőségeket feltáró, sokoldalú tehetségét és elhivatottágát. Lehetőséget adva ezzel, hogy anyagi és erkölcsi támogatással segíthessék művészeik munkáját, vagy akár egyes művek létrejöttét.

TÖRTÉNELEM
2005-ben 2 európai szájjal és aggyal festőművész találkozott tele bátorsággal és felelősségérzettel, hogy egy közös ötletet a gyakorlatban is megvalósítson - egy szervezetet szerettek volna létrehozni, amely a … művészek mellé áll, és feléjük irányítja a társadalom figyelmét, valamint biztosítja számukra az anyagi függetlenséget.
A SZAF első elnöke az alapító és kezdeményező Fischer Judit nagyonmagas nő lett.szaf.szajjalesaggyalfestok@gmail.com* a fehérrel szedett sorok az SZLM weboldaláról kimásolt szövegek
a rózsaszínű sorok, betűk annak korrigálásai a SZAF szájízére
a kék sorok teljes mértékben a SZAF által fogalmazott mondatok

No comments: